Traducció simple o comercial

Si necessites una traducció empresarial a Sabadell, Barcelona o qualsevol altra ciutat d’Espanya, sol·licita un pressupost gratuït:

En un món on les fronteres semblen diluir-se al compàs de la globalització dels mercats, la comunicació és essencial per a qualsevol empresa.

La traducció es converteix en una eina indispensable per a la comunicació. Tots els dies, la informació viatja entre continents passant d’un idioma a un altre. Les organitzacions d’avui conviuen a diari amb reptes com la internacionalització, l’obertura a altres mercats o l’exportació. A l’hora d’entrar en nous mercats, d’establir relacions amb institucions, organitzacions, socis, proveïdors i clients d’altres països o de presentar, a tall d’exemple, la nostra marca en una fira, la traducció comercial és indispensable.

Està pensant en internacionalitzar la seva empresa? Vol buscar nous clients a l’estranger? L’idioma no ha de suposar cap barrera, sinó que li ha d’obrir portes a nous negocis.

Entenem com a traducció simple o comercial, la traducció de textos de divulgació general i de caràcter informatiu dirigits a sectors especialitzats, així com textos de creació literària.

Conscients de les seves necessitats de comunicació i del valor de la seva imatge corporativa, a Eikatrad li oferim solucions lingüístiques excel•lents, professionals i adaptades als requisits del seu negoci.

Confiï en veritables professionals de la traducció i de la interpretació. A Eikatrad, respectarem l’atenció que vostè dedica a qualsevol aspecte del seu negoci, per poder oferir-li un producte o servei de màxima qualitat.

 • Correspondència
 • Tríptics
 • Catàlegs
 • Publicitat
 • Missatges de correu electrònic
 • Butlletins informatius
 • Llocs i pàgines web
 • Notificacions
 • Presentacions
 • Publicacions periòdiques
 • etc.
 • Contractes
 • Acords comercials
 • Escriptures
 • Actes notarials
 • Documents judicials
 • etc.
 • Comptes anuals
 • Auditories
 • Informes comptables i econòmics
 • Estudis
 • Normativa comptable i financera
 • Anàlisis
 • Plecs
 • Notes de premsa i borsàries
 • etc.
 • Estudis mèdics
 • Ponències
 • Articles
 • Fulls de producte
 • Prospectes
 • etc.
 • Menús
 • Cartes de restaurants
 • Receptes
 • Etiquetatge d’aliments
 • etc.
 • Hoteleria
 • Llocs web
 • Fullets
 • Menús
 • etc.
Call Now Button