Traductor Jurat a Barcelona

Quin tipus de traducció necessites? Donem servei de traducció i interpretació a tota Espanya. Truca ara i demana pressupost sense compromís 649 159 754

A Eikatrad som un equip de professionals altament qualificats a l’àrea de la traducció jurada i la interpretació jurada, tots els nostres traductors jurats estan acreditats pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC), i les nostres traduccions jurades porten a la signatura el nom i el número d’identificació del traductor jurat que la realitza, cosa que li dóna la validesa legal que el document necessita per ser presentat davant de qualsevol organisme oficial.

Les traduccions jurades no són més que la fidel traducció de qualsevol document que hagi de ser presentat per a qualsevol tràmit oficial.

Segons la legislació espanyola, és imprescindible que tots els documents que no estiguin redactats en castellà i que necessitin tenir algun efecte legal al país, han d’estar degudament presentats juntament amb una traducció jurada que estigui recolzada correctament per la signatura i el número d’un traductor jurat oficial reconegut pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC).

Per fer una traducció jurada a Eikatrad, no cal portar el document original a les nostres oficines, només necessitem que el client ens enviï una còpia a través d’algun dels nostres mitjans de contacte (correu electrònic, formulari oa través de WhatsApp).

A Barcelona cada setmana es registra un gran creixement de població estrangera que desitja residir a la ciutat més cosmopolita d’Espanya, per raons personals, raons de negocis, temes de sol•licitud d’asil i/o protecció internacional. Altres països d’Europa, persones del continent africà i més, es continuen sumant a un nombre significatiu de migrants a Catalunya.

Aquest creixement és el que ha fet que Eikatrad s’estableixi a la ciutat de Barcelona, per a poder atendre aquesta gran quantitat de sol•licituds de traduccions jurades, en els diferents casos en els que les persones necessiten traduir els seus documents, després de legalitzar-los i postil•lar-los en els seus respectius països, i poder-los atendre de forma directa i personalitzada, de manera que els clients es puguin sentir satisfets i segurs amb els nostres serveis.

Entenem la sensibilitat i la serietat que requereix la documentació lliurada per a la seva traducció jurada en qualsevol idioma. Generalment, és un tràmit que genera molta inquietud al client, i la nostra voluntat és ser part del procés en el que aconsegueixen el que necessiten, d’acord amb la professionalitat, responsabilitat i atenció directa que els clients mereixen.

Quan cal una traducció jurada?

Caldrà els serveis d’un traductor jurat, o traductor oficial, quan els documents que s’han de presentar estan redactats en un idioma diferent del castellà i es requereixen per fer algun tràmit legal a qualsevol organisme oficial. Avui, a causa del creixement potencial dels moviments migratoris al país, provinents de diferents països i continents, cada vegada és més freqüent la necessitat del servei d’un traductor jurat per poder començar qualsevol tràmit legal.

Quins són els tràmits més freqüents que requereixen una traducció jurada?

Sobre la Postil•la de la Haia:

Quan els documents del client procedeixen d’un país que pertany al grup dels països signants del Conveni de la Haia, és important que el client estigui informat de què els seus documents han d’estar prèviament postil•lats, ja que la postil•la també s’ha de traduir per tal que tingui validesa davant de l’organisme oficial.

Aquesta postil•la és el procediment pel qual es legalitza la signatura d’un document públic o notarial, i només és vàlid per als països signants del Conveni de la Haia. Aquest conveni inclou la participació de 110 països, entre els quals es troben: Espanya, Estats Units, Argentina, Mèxic, Alemanya, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Japó, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania i Suïssa, entre d’altres. Els països que no estiguin inclosos en el conveni hauran de legalitzar els seus documents a través de la via diplomàtica.

Per a conèixer el procés de la Postil•la de la Haia a Espanya, el client ha d’accedir al següent link:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/ConveniodelaHaya.pdf

Passos a seguir per sol·licitar una Traducció Jurada a Eikatrad:

Call Now Button