Altres Traduccions Jurades

Traductor oficial

Quan es necessiten les traduccions jurades?

Les traduccions jurades són necessàries per garantir la fidelitat de la traducció quan els documents legals, administratius o acadèmics estan redactats en un idioma diferent al del país en el qual es desitgen lliurar, en aquest cas en Espanya, i han de ser presentats davant d’un organisme de caràcter oficial.

Cada vegada és més freqüent i més alta la demanda de documents legalitzats sota la modalitat de traducció jurada, degut als continus i creixents moviments migratoris existents que es donen al país, i més encara en les ciutats principals del territori nacional, ja que és un dels passos més importants quan les persones volen legalitzar la seva situació al país de destí.

Generalment, un dels tràmits més comuns a Espanya és contreure matrimoni amb una persona estrangera, i per a això, és un requisit indispensable que tots els documents legals estiguin degudament traduïts, sota la validesa legal que només dona la traducció jurada.

Un altre dels tràmits que més es practiquen a diari, és la sol·licitud de nacionalitat i dels diferents tipus de residència temporal que actualment existeixen a Espanya, ja sigui per estudis, per treball, per arrelament o altres, sempre tenint en compte que la documentació que necessiti de traducció jurada, ha d’estar prèviament legalitzada i postil·lada amb el segell de la Haia, si el país d’origen de la persona es troba dintre dels països signants del conveni.

En l’àmbit empresarial, les empreses també són cada vegada més demandants, gràcies a la globalització i a la seva voluntat d’expandir els seus productes i serveis pel món. Quan les empreses desitgen participar en un concurs de licitació pública, o obrir una sucursal a Espanya o fora del país, absolutament tots els documents han d’estar legalitzats, postil·lats i traduïts a l’idioma oficial del país de destí, de manera que es puguin presentar davant dels organismes oficials i obtenir la legalitat desitjada.

Característiques mínimes indispensables d’una traducció jurada:

Procés de sol•licitud de Traducció Jurada:

No ho pensis més i demana ara el teu pressupost!

Call Now Button