Traducció Jurada Francès

Traductor oficial

Una traducció jurada en francès es necessita quan s’han de realitzar els següents tràmits:

  • Quan es desitja treballar a l’estranger: Aquest procés implica aportar tota la documentació acadèmica degudament postil·lada i traduïda. Les traduccions hauran d’estar realitzades per un traductor jurat acreditat. A Eikatrad, els nostres clients troben professionalitat i certificació.
  • En cas de matrimoni amb persones estrangeres: És requisit indispensable lliurar tota la documentació a l’autoritat oficial competent, degudament postil·lada i sota la certificació d’un traductor jurat.
  • En cas de sol·licitud de nacionalitat o residència a Espanya: El ciutadà estranger haurà de presentar tota la documentació exigida sota traducció jurada i amb la respectiva postil·la de la Haia.
  • En el cas de les empreses estrangeres que desitgin licitar o posicionar-se en territori nacional, aquestes també hauran de tramitar un procés legal en el qual serà exigida la postil·la i posteriorment la traducció jurada de tots els documents que se les sol·liciti.

I recorda! Primer la postil•la de la Haia, després la Traducció Jurada

Primer s’han de postil·lar tots i cadascun dels documents amb el segell de la Haia, si procedeix aquest tràmit per pertànyer a un dels països que es troben dintre del Conveni de la Haia. I després es realitza la traducció jurada, ja que la postil·la també haurà d’estar correctament traduïda.

Revisa si el teu país d’origen es troba dintre del Conveni de la Haia:http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/ConveniodelaHaya.pdf

Quins són els documents que habitualment necessiten traducció jurada en francès?

Com enviar els documents a Eikatrad i sol•licitar pressupost?

Una traducció jurada en francès o en qualsevol altre idioma, és un servei que, sempre que el client es trobi fora del seu país d’origen, haurà de sol·licitar cada vegada que hagi de realitzar un tràmit legal en el país de destí. Segons sigui el cas pel qual ha migrat, se li exigiran diferents tipus de documents, i tots necessitaran una traducció jurada a l’idioma del país de destí.

Call Now Button